Hz.Kur’an-ı Kerim: Müzzemmil…

slide124Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!
2,3-
Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

4- Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.
5- Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.
6- Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.
7- Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
8- Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.
9- O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
10- Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
11- Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
12,13-
Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
14-
 Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

15- (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik.
16- Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
17- Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? 
18- O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın vadi gerçekleşir.
19- Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
20- (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir toplulukta böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Yâ eyyuhel muzzemmil(muzzemmilu).
2,3- Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen). Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen).
4- Ey zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen).
5- İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen).
6- İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).
7- İnne leke fîn nehâri sebhan tavîlâ(tavîlen).
8- Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
9- Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ(vekîlen).
10- Vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecren cemîlâ(cemîlen).
11- Ve zernî vel mukezzibîne ulîn na’meti ve mehhilhum kalîlâ(kalîlen).
12,13- İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ(cahîmen). Ve taâmen zâ gussatin ve azâben elîmâ(elîmen).
14- Yevme tercuful ardu vel cibâlu ve kânetil cibâlu kesîben mehîlâ(mehîlen).
15- İnnâ erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir’avne resûlâ(resûlen).
16- Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ(vebîlen).
17- Fe keyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alul vildâne şîbâ(şîben).
18- Es semâu munfatırun bih(bihî), kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).
19- İnne hâzihî tezkirah(tezkiretun), fe men şâettehaze ilâ rabbihî sebîlâ(sebîlen).
20- İnne rabbeke ya’lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meak(meake), vallâhu yukaddirul leyle ven nehâr(nehâre), alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakreû mâ teyessere minel kur’ân(kur’ânî), alime en seyekûnu minkum merdâ ve âharûne yadribûne fîl’ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakreû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenâ(hasenen), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayren ve a’zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh(vestağfirûllâhe), innellâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

 

Tarih Gönderen murathanay Yorumlar

Yorum Yapın

Bu yazı 2.398 kez görüntülenmiştir
Copyright © 2011 – 2014. Powered by Murat Hanay. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede yer alan eserlerin telif hakları eser sahiplerinin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Bu site hiç bir şekilde kâr amacı gütmemekte olup, yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bir eserin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait eserlerin siteden 24 saat içinde yayından kaldırılması garanti edilir.